Osnovni podaci o firmi:

Pun naziv pravnog subjekta:    Dragan Radulović pr Trgovina na malo igračkama SMART KIDS MARKET Beograd

Adresa:   Uroša Martinovića 6, 11070 Novi Beograd, A blok

Delatnost:     Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti:     4765

Matični broj:  65780887

Poreski broj:    111975979

Web adresa:    https://smartkids.rs/

 

Izjava o konverziji:

‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.

 

Kontakt Podaci:

Kontakt telefon:    +381 69 3053999

Kontakt e-mail:info@smartkids.rs

 

Dostava robe i eventualna ograničenja:

Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljene robe.

Svaka narudžbenica se pre dalje obrade proverava u cilju validacije podataka koje je Korisnik naveo prilikom njenog kreiranja. Smart kids market zadržava pravo pozivanja Korisnika telefonom u cilju provere podataka. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti, Prodavac  zadržava pravo otkazivanja narudžbenice o čemu će Korisnik biti obavešten putem emaila koji je naveo prilikom registracije.

Isporuka kupljene robe se vrši na celoj teritoriji Rebulike Srbije od strane trećeg lica (u daljem tekstu Kurirske službe) koje ovlasti Prodavac. Prodavac je u obavezi da obezbedi da se roba isporuči u orginalnom pakovanju u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Kupac  je u obavezi da obezbedi dovoljan broj lica koja će izvršiti istovar robe iz dostavnog vozila Kurirske službe. Primopredaja robe se vrši na mestu isporuke u vozilu kurirske službe.

Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči u roku koji je naveden na  predračunu koji se dostavlja Kupcu na E-mail  adresu nakon poručivanja. U slučaju da isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca,  Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom  ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana Kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i lične podatke lica koje je pokušalo dostavu robe.

Prilikom isporuke robe Kurirska služba je u obavezi da Kupcu dostavi račun i prateću dokumentaciju na kojoj će Kupac potvrditi da mu je roba isporučena.

Obzirom da se roba isporučuje u orginalnom pakovanju Kupac je u obavezi da samostalno izvrši montažu kupljene robe pridržavajući se, pri tome, Uputstva za montažu koje mu se isporučuje u okviru propratne dokumentacije. Prodavac ne vrši montažu kupljene robe i ista se ne može naknadno ugovoriti i platiti od strane Kupca

Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

 

Politika reklamacija:

Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac ima pravo na reklamaciju iste. Prijava reklamacije se može izvršiti na sajtu putem email-a info@smartkids.rs ili telefonom za reklamacije 069/3053-999

Prodavac će nesaobraznost robe otkloniti popravkom bez plaćanja naknade ili će izvršiti zamenu robe.

Ako otklanjanje nedostataka  nije moguće niti popravkom niti zamenom robe, Kupac može da zahteva umanjenje ugovorene cene ili da zahteva raskida ugovor o prodaji, pri čemu se Kupcu vraća celokupno uplaćeni iznos.

Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti.

Kupac ima pravo na otklanjanje nedostataka  na proizvodima isključivo uz račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

Garantni rok za sve proizvode je 12 meseci, osim ukoliko drugačije nije naznačeno na garantnom listu koji se dobija uz proizvod.

 

Zaštita privatnosti korisnika:

„U ime Smart Kids obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Smart Kidsa (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji:

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

 

Povraćaj sredstava:

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Smart Kids je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

 

Izjava o PDV-u:

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova

 

 

Da bi izvršio kupovinu robe, Kupac je u obavezi da se registruje ili prosledi podatke na zvaničnom sajtu “Smart kids market” www.smartkids.rs. Registracija se vrši popunjavanjem formulara na link “Kreirajte nalog“.

Kupac registracijom potvrđuje sledeće:

  1. da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove kupovine
  2. tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka
  3. da daje izričitu saglasnost da Smart kids market može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da Smart kids market navedene podatke može davati trećima u svrhu izdavanja usluga

Kupac registracijom potvrđuje da je u potpunosti obavešten i razumeo sledeće:

  1. tehničke karakteristike i osobenosti proizvoda koji poručuje
  2. prodajnu  cenu, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca